KVALITETSSIKRING OG KLAGEMULIGHEDER

Ved Kiropraktisk Klinik Ribe er vi autoriserede behandlere i det danske sundhedsvæsen. Dette ansvarer vi bevidst om, og behandlingskvalitet og patienssikkerhed har højeste opmærksomhed. Hvis du mener, at du er blevet forkert eller dårligt behandlet vil vi gerne høre fra dig. Kontakt os gerne via e-mail eller mundtligt via vores sekretærer eller behandlere.

Al tilbagemelding vil blive seriøst gennemgået på klinikken.

I det danske sundhedsvæsen har man som patient klagerettigheder og mulighed for at søge erstatning:
Styrelsen for patientsikkerhed:
Behandler klager fra patienter over:
– den sundhedsfaglige behandling
– brud på rettigheder
som patientse mere: https://stps.dk/da/borgere/klage-over-sundhedsvaesenet/
Patienterstatningen:
Her har man som patient mulighed for at søge erstatning vis man er kommet til skade i forbindelse med behandling og undersøgelser i sundhedsvæsenet.
se mere: http://pebl.dk/

Utilsigtede hændelser:
Dette er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. Dette kan være problemer med teknisk udstyr, fejl i arbejdsrutiner eller kommunikation. Dette er et landsdækkende rapporteringssystem for at øge læring på det pågældende behandlingssted og i sundhedsvæsenetgenereltse mere:
https://stps.dk/da/borgere/rapporter-en-utilsigtet-haendelse/
Vi på klinikken vil gerne hjælpe, hvis du har brug for dette i forbindelse med erstatnings eller klagesager.
Som patient i det danske sundhedvæsen har du ret til at læse og få kopi af din egen journal (aktindsigt).

Priser:
http://www.danskkiropraktorforening.dk/For-Patienter/Tilskud/