Behandlinger

Vi søger at løse problemer der har deres udgangspunkt i bevægeapparatet, dvs. fra muskler og led. Det drejer sig om ALLE kroppens led; det være sig ryg/nakke, men også skuldre, albuer og håndled/hofter, knæ og fodled.

Typisk kan problemer i ryggens og nakkens ledfunktioner udløse tryk på større nervebaner, der giver anledning til gener ud i den ene arm eller det ene ben.

Mest kendt er nok iskias-smerter, hvor irritation af nerven kan forårsage meget ubehagelige gener i baglår og videre ned i underbenet – ja, helt ud i tæerne.

Problemer i nakkens led kan både forårsage gener ud i armene men også give anledning til hovedpine og svimmelhed. Både følelsen og enkelte muskelgruppers funktion kan være væsentligt påvirkede.

Vore patienters alder strækker sig fra spædbarn til op over 90 årige.

Inden selve behandlingen vil kiropraktoren optage en sygehistorie og lave en grundig ortopædisk og neurologisk undersøgelse . Kiropraktorens optagelse af sygehistorien og den kliniske undersøgelse, kan eventuelt suppleres med røntgenundersøgelse i klinikkens egen røntgenafdeling – med moderne digitaliseret røntgenudstyr.

Vi forsøger at tilrettelægge behandlingsforløbet så individuelt som muligt, med motivation af patienten til selv at “følge op” med en træningsindsats.